Tham gia những người bạn

Lợi ích thành viên

  • Nhận thư thông báo của chúng tôi, The Bookcase
  • Giảm giá phiếu giảm giá mua sách tại mỗi cuốn sách bán
  • Vào cửa tự do và sự lựa chọn đầu tiên của cuốn sách tại Các thành viên Chỉđêm- đêm đầu tiên của mỗi cuốn sách bán
  • khấu trừ thuế đối với khoản phí thành viên
  • bán niên Sách & Tác giả bữa tiệc trưa
  • Thư mời tham dự Hội nghị thường niên và ăn tối
Thành viênmục
Cá nhân- Một năm $20
Cá nhân – CUỘC SỐNG $200
Gia đình – Một năm $30
Gia đình-CUỘC SỐNG $300
Kinh doanh – Một năm $25
Bảo trợ – Một năm $100
Công ty – Một năm $250

Làm thế nào để tham gia

Để trở thành một thành viên trực tuyến, chọn mức độ thành viên bạn muốn mua bằng cách sử dụng mũi tên thả và sau đó nhấp vào nút “Buy Now”.

Membership option

Nếu bạn muốn viết một ngân phiếu và gửi bưu điện trong ứng dụng của bạn xin vui lòng in, điền và gửi các ứng dụng với một ngân phiếu:

ứng dụngthành viên PDF, 223 KB

Friends of Arlington Public Library

P.O. Box 134
Arlington, TX 76004-0134

 

Để biết thêm thông tin, gửi email hoặc gọi 817-548-9768.